Mijn favorieten

Taxatie

Wanneer u de waarde wilt weten van uw agrarisch bedrijf kunnen wij u van dienst zijn.

Alles begint met een juiste taxatie. Dat geldt voor de aankoop, verkoop, overname en financiering van agrarische bedrijven, losse grond en ook voor niet-agrarische functies in het landelijk gebied, zoals bijvoorbeeld woon- of zorgboerderijen. Tevens is voor het maken van een bedrijfsanalyse is een taxatie nodig.

Een opkomend thema is het waarderen van duurzame energietoepassingen bij agrarisch vastgoed, zoals zonnepanelen, windturbines en biogasinstallaties. Wij zijn een ervaren en gecertificeerd professional, die kan bogen op veel transacties en erkende waardebepalingen door de jaren heen. De periodieke hercertificering bij Stichting VastgoedCert en de educatieverplichtingen bij de NVM zien er op toe dat de kennis op hoog niveau blijft. Dat geeft vertrouwen.

Gecertificeerde taxateur
Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur de taxaties uitvoert. Dat kan bij ons, wij zijn bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren. Door de actualiteit zijn wij zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. De brede praktijkervaring en het NVM-uitwisselingssysteem – als voortreffelijke informatiebron – zijn daarnaast de garantie voor een goede, zo objectief mogelijke taxatie.


Het NVM-uitwisselingssysteem is een computersysteem dat de NVM-makelaars dagelijks op de hoogte stelt van bewegingen op o.a. de agrarisch onroerend goedmarkt en geeft inzicht in vraag en aanbod binnen het werkgebied. Eén van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Hoe verloopt de taxatie?
Wij taxeren op een afgesproken tijdstip uw onroerend goed. Hiervoor hebben wij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen nodig.

Tijdens de taxatie letten wij op de volgende factoren:
 • de staat van onderhoud
 • de inhoud en de oppervlakte
 • de functionele indeling
 • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • de mate van isolatie en
 • en energiezuinigheid
 • verplichtingen en rechten, zoals overpad, erfpacht,
 • fosfaat- en toeslagrechten
 • de ligging en de omgeving
 • de marktsituatie
 • de gebruiks(on)mogelijkheden op grond van overheidsvoorschriften
 • wet- en regelgeving van toepassing zijnde op uw agrarische bedrijfsvoering
Hoe wordt de taxatie vastgelegd?
Wij leggen na de taxatie al onze bevindingen in een taxatierapport vast. Dit is een uniform NVM-taxatierapport. Hiermee kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw onroerend goed taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde.